fbpx
Ekorolnictwo

Czym jest rolnictwo ekologiczne?

Świadomość ekologiczna naszego społeczeństwa ciągle wzrasta. Niedawno rolnictwo ekologiczne, nazywane również biologicznym, organicznym lub biodynamicznym było traktowane jako prymitywny sposób gospodarowania. Teraz wiemy, że jest zdecydowanie trudniejsze i bardziej rygorystyczne od tradycyjnego. Wymaga lepszego przygotowania zawodowego rolnika. Musi on mieć ogromną wiedzę teoretyczną i praktyczną. Gospodarstwo powinno byś wyposażone w odpowiedni sprzęt, a sama organizacja produkcji musi być na wysokim poziomie.

Ekologiczny system produkcji rolnej nie dopuszcza stosowania środków plonotwórczych. Bazuje na tych pochodzenia naturalnego, biopreparatach, nieprzetworzonych technologicznie. W produkcji roślinnej wyklucza się stosowanie nawozów mineralnych oraz chemicznych środków ochrony roślin. Główną rolę przypisuje się organizmom glebowym i ich aktywności. Odpowiednia mechaniczna uprawa roli ma za zadanie stworzyć dogodne warunki dla ich rozwoju. Dzieje się tak wtedy, gdy rola jest głęboko i często spulchniana, bez odwracania, co poprawia napowietrzanie oraz rozwój mikroorganizmów. Ochrona roślin przed chorobami i szkodnikami odbywa się poprzez: odpowiednią strukturę krajobrazu, właściwy płodozmian, odpowiednią kultura gleby oraz dopasowanie nawożenia do potrzeb roślin.

Zwierzęta w gospodarstwie ekologicznym są niezbędnym elementem prawidłowego obiegu materii. Zapewniają nawóz organiczny. Chów ekologiczny oznacza zapewnienie zwierzętom właściwego dobrostanu, czyli warunków utrzymania zgodnych z biologią gatunku. Zwierzęta, z których uzyskane produkty są sprzedawane jako ekologiczne, muszą być żywione paszami wytworzonymi metodami ekologicznymi. Zabronione są dodatki paszowe i substancje pomocnicze, jeśli zostały zmodyfikowane genetycznie.

Gospodarowanie ekologiczne ma na celu zwiększenie bioróżnorodności, ograniczenie szkodliwych następstw stosowania środków ochrony roślin. W ogólnym pojęciu – ochronę środowiska przyrodniczego. Cel ekonomiczny to wytworzenie dobrej jakości ziemiopłodów przy wykluczeniu chemii rolnej, ale osiągnięcie zadowalających dochodów.

W Polsce szereg czynników sprzyja rozwojowi rolnictwa ekologicznego. Warto podkreślić znikomy stopień zanieczyszczenia gleb, głównie metalami ciężkimi. Nasze gleby są jeszcze w niskim stopniu obciążone pozostałościami środków chemicznych. Ponadto wzrasta zapotrzebowanie na żywność ekologiczną. Status rolnictwa ekologicznego jest ustawowo regulowany(ustawa z dnia 25 czerwca 2009 roku o rolnictwie ekologicznym oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 18 marca 2010 roku). Wsparcie finansowe zapewnia program rozwoju rolnictwa ekologicznego, subwencjonowany przez Europejski Fundusz Rolny. Mimo wielu czynników sprzyjających producenci (rolnicy) wskazują na wiele barier, które muszą pokonać aby produkować ekologicznie: słabo rozwinięta sieć rynków zbytu, niskie ceny, zmienność i niejasność przepisów prawnych, nadmierne zbiurokratyzowanie procedur, wysokie koszty i pracochłonność produkcji (niska opłacalność). Wszystko to odstrasza producentów żywności aby wytwarzać ekologicznie.

Autor: Marzena Łucyn-Zgierska

Udostępnij
Polub nas na Facebooku!
Obserwuj nas na Instagramie!