fbpx
pexels-nithin-pa-2583028

Kamień kotłowy - zmora mieszkańców bloków

Jeżeli mieszkasz w bloku i przynajmniej co jakiś czas gotujesz wodę w czajniku zauważasz, że dno oraz ściany urządzenia zaczyna pokrywać biała warstwa kamienia. Sposobów na walkę z nim jest wiele – środki chemiczne, ocet, itd. Nie zmienia to jednak faktu, że problem będzie się regularnie pojawiał. Czy jest na to rada? Tak, ale o to musi zadbać zarządca nieruchomości.

Kamień kotłowy jest wynikiem termicznego rozkładu wodorotlenku wapnia i magnezu zawartych w wodzie. Do reakcji tej dochodzi już w temperaturze 40⁰C, a im wyższa temperatura, tym szybciej ona przebiega. Na występowania kamienia kotłowego ma wpływ również nasycenie związków mineralnych w wodzie czyli tzw. „twardość wody”. Obecność kamienia kotłowego powoduje znaczne straty energetyczne i ekonomiczne.

Z odsieczą przychodzi urządzenie Lapis-Ex. Już na wstępie trzeba zaznaczyć, że stosowane jest w “większej skali”, tj. przy doprowadzaniu wody do budynków. Nie jest zatem oczyszczaczem wody możliwym do użycia w warunkach domowych.

Urządzenie Lapis-Ex służące do odkamieniania instalacji wodnych

Lapis-ex nie ma jakiejkolwiek styczności z wodą. Instalowany jest na zewnętrznej stronie instalacji. Dzięki temu nie zanieczyszcza wody żadnymi elementami, ani nie wpływa na jej prędkość i przepustowość instalacji. Może być stosowany w instalacjach wody pitnej i w przetwórstwie spożywczym. Urządzenie jest wypełnione zalewą zaporową, która ma na celu odizolowanie i zabezpieczenie go przed wpływem warunków zewnętrznych. Dzięki temu Lapis-ex działa bezawaryjnie.

Woda jest cieczą o wyjątkowych właściwościach fizykochemicznych. Jedną z nich, będąca przyczyną osadzania się kamienia, jest polaryzacja. Polaryzacja powstaje w skutek kątowej budowy cząsteczek wody. Kąt pomiędzy atomami wodoru wynosi 104°40′, dzięki czemu cząsteczka ma moment dipolowy. Jedna jej część ma ujemny, a druga dodatni ładunek. Niesymetryczne rozłożenie ładunku elektrycznego w cząsteczce wody nadający jej charakter dipola elektrycznego. przez co oddziałuje na nią zewnętrzne pole magnetyczne.

W środowisku naturalnym woda, pod wpływem pola magnetycznego Ziemi, ma większy potencjał elektryczny niż otaczające ją skały. Dzięki temu przyciąga minerały. Będąc uniwersalnym rozpuszczalnikiem, rozpuszcza je i wchłania. Przepływając przez glebę i skały, ze względu na swoje właściwości, woda ulega zanieczyszczeniu przez kwaśne węglany i siarczany wapnia i magnezu, jak również w mniejszych ilościach chlorki, azotany i krzemiany tych metali, a także sole żelaza i sodu. Ich stężenie w wodzie określa jej twardość. Im większa ich ilość, tym woda jest twardsza. W takiej wodzie mydło i inne środki zmiękczające mało się pienią.

Wprowadzając wodę do instalacji proces ulega zmianie. Instalacje wodne mają wyższy potencjał elektryczny niż płynąca w nich woda. Przyciągając składniki mineralne niesione przez wodę, powodują tworzenie się osadu, który odkłada się warstwami. Z czasem tworzy się twardy kamień. Zmienne pole elektromagnetyczne wytwarzane przez Lapis-ex doprowadza do wzmożonej oscylacji elektronów cząsteczek wody. Następuje zmiana parametrów fizycznych wody, a tym samym ulega zmianie przebieg krystalizacji rozpuszczonych w wodzie soli wapnia i magnezu. Wytrącający się osad pozbawiony jest własności aglomeracji i cementowania.

Urządzenie Lapis-ex jest urządzeniem ekologicznym, nie mającym bezpośredniego kontaktu z wodą, nie zmieniającym składu chemicznego wody, jako że nic do niej nie dodajemy ani z niej nie usuwamy więc idealnym do szerokiego zastosowania. Aby uzyskać pożądany efekt urządzenie powinno stale pracować.

Urządzenie przeznaczone jest do pracy:

– na instalacjach wody ciepłej i zimnej
– na instalacjach grzewczych
– na wymiennikach ciepła, piecach i kotłach
– w urządzeniach podgrzewających wodę
– kotłowniach
– sieciach przesyłowych

Korzyści:

– Zapobieganie osadzania się kamienia kotłowego
– Rozpuszczanie wcześniej osadzonego kamienia
– Utrzymanie wysokiej skuteczności wymiany ciepła
– Oszczędności energii i ciepła
– Eliminacja stosowania środków chemicznych
– Obniżenie kosztów przeglądów i konserwacji

Zalety:

– Zabezpieczając i odkamieniając przedłuża żywotność
– Bezpieczny dla powierzchni materiałów na których pracuje
– Bezpieczny dla środowiska
– Możliwość stosowania na wszystkich typach rur i wymienników
– Niski koszt eksploatacji

Zainteresuj swojego administratora lub sam dowiedz się więcej na UsuwanieKamienia.pl.

Udostępnij
Polub nas na Facebooku!
Obserwuj nas na Instagramie!